Just another WordPress site Tuyên bố 18 USC 2257 | comosabes
Tuyên bố 18 USC 2257
ip-unity.com không phải là nhà sản xuất (chính hoặc phụ) của bất kỳ và tất cả nội dung được tìm thấy trên trang web (ip-unity.com). Đối với các hồ sơ theo tuyên bố 18 USC 2257 cho bất kỳ và tất cả nội dung được tìm thấy trên trang web này, vui lòng chuyển yêu cầu của bạn đến trang mà nội dung được sản xuất. ip-unity.com là một trang web chia sẻ video cho phép tải lên, chia sẻ và là nơi xem chung các loại nội dung người lớn khác nhau và mặc dù ip-unity.com làm tốt nhất có thể với việc xác minh sự tuân thủ, nhưng nó có thể không chính xác 100%. ip-unity.com tuân theo các quy trình sau để đảm bảo tuân thủ: Yêu cầu tất cả người dùng phải đủ 18 tuổi trở lên để tải video lên. Khi tải lên, người dùng phải xác minh nội dung; đảm bảo người dùng đủ 18 tuổi; xác nhận rằng người dùng lưu giữ hồ sơ và hoạt động xem trên 18 tuổi. Để được hỗ trợ thêm và hoặc thông tin trong việc tìm kiếm trang web bắt nguồn của nội dung, vui lòng liên hệ với bộ phận tuân thủ ip-unity.com qua các biểu mẫu hỗ trợ. ip-unity.com cho phép nội dung bị gắn cờ là không phù hợp. Nếu bất kỳ nội dung nào bị gắn cờ là bất hợp pháp, quấy rối, có hại, xúc phạm hoặc nhiều lý do khác, ip-unity.com sẽ xóa nội dung đó khỏi trang web ngay lập tức. Người dùng của ip-unity.com nếu gặp nội dung như vậy được khuyến khích gắn cờ nội dung đó là không phù hợp bằng cách nhấp vào liên kết 'được gắn cờ là không phù hợp' ở bên dưới mỗi video. Phân loại là danh mục để bạn có thể chọn lựa những thể loại phim mà bạn yêu thích tại ip-unity.com. Chuyên mục hot nhất hiện tại: Phim sex Vietsub, phim sex Nhật Bản…